جمعه 22 خرداد 1388
یه دنیا عشق تقدیم شما

سلام  

من بازم تومدم تا بنویسم . به اندازه یه دنیا دلم برلتون تنگ شده بود..... 

خیلی حرفا دارم براتون بزنم..........