یکشنبه 9 دی 1386

سلام.........

حال و احوالتون خوبه؟.......

دیروز داشتم یه ترانه ازشل سیلوراستاین می خوندم ... گفتم برای شما هم بنویسمش شاید خوشتون بیاد

standing on the out side of your shelter

ایستادن . بیرون از پناهگاه تو

i'm standing on the outside of your shelter looking in

بیرون پناهگاهت می مانم و درون را نگاه میکنم

while the bombs around are falling ev'ry where

در حالی که در اطرافم از هر سو بمب میریزند

inside you look so warm and safe and oh so happy

تو در داخل پناهگاهت چقدر سر حال و در امان و خوشحال بنظر می ایی

have i ever told you that i care?

ایا گفته بودم که من به این چیزها توجه میکنم؟

have i ever told you thet you're wonderful

ایا گفته بودم که چه شگفت اور هستی ؟

and it hurts me so that we have grown apart

و چقذر ناراحتم که از هم جدا شده ایم ؟