سه‌شنبه 22 خرداد 1386

سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام

دلم هزار تا تنگ شده بود بخدا شرمندم خیلی سرم شولوغه ولی به زودی زود میخوام یه خط اینترنت دائم بگیرم ....................

 

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری کمتر دیده میشوی