جمعه 22 دی 1385
برای خواهر جونی

سلام ...............

چه هوای سردی..................

چه روزای سردی...................

چه ...............

دلم گرفته.....

دلم واسه خواهر کوچولوم تنگ شده ...خواهر جون کجائی..؟...

اخه خواهر کوچولو درس داره ...............وای امتحان داره......

خدایا کاش بیست بشه............

خواهر جونی خوب درستو بخون.....مواظب باش سرما نخوریا....

 

                                I love you