شنبه 11 آذر 1385
برف...........

سلام به همه دوستهای خوبم

اخر هفته خوب بود به من که خیلی خوش گذشت .فقط یه ذره زیاد سرد بود.دیشب چه برفی اومد..........ما توی اتوبان نیایش گیر کردیم.................چه برف غیر منتظره ای......همه ماشینا گیر کرده بودن و سر بالائیها رو نمی تونستن برن..........ماشین ما هم گیر کرده بود و(براد) مجبور شد کلی ماشینو هل بده.......

تازه اونکه خوب بود.کلی ماشین هم تو خروجی یادگار گیر کرده بودن........

لیز لیزک بازاری بود ............راستش ما رفته بودیم ایس پک بخوریم.اما به جاش برف پک وهل پک خوردیم....

بگذریم با یه شعر چطورید؟..............

 

 

میان دو دست تمنایم روئیدی

در من تراویدی...

اهنگ تاریک اندامت را شنیدم

« نه صدایم

ونه روشنی

طنین تنهائی تو هستم

طنین تاریکی تو»

چشمانت را گشودی

شب در من فرود امد.

 

................................................

 

شب را نوشیده ام

وبراین شاخه های ششکسته میگریم

مرا تنها گذار

ای چشم تبدار سرگردان!

مرا با رنج بودن تنها گذار

مگذار خواب وجودم را پر پر کند

مگذار از بالش تاریک تنهائی سربردارم

وبه دامان بی تارو پود رویاها بی اویزم

                                                                (سهراب سپهری)